16.06.21

Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoone aadressil Keskallee 19 jääb avatuks esmaspäevast neljapäevani kell 08.00-17.00. 

Kohtla-Järve Linnavalitsuse teenistujate vastuvõtt alates 18. maist 2020. a

Kohtla-Järve Linnavalitsuses toimub elanike vastuvõtt ainult eelregistreerimisega telefoni või e-posti teel.
Linnapea Ljudmila  Jantšenko ja abilinnapea Deniss Veršinini vastuvõtule registreerimiseks palume eelnevalt helistada 337 8500.
Tasuta õigusnõustamise registreerimiseks palume helistada 337 8500.
Rahvastikuregistri vastuvõtule võib registreerida tel 337 8610.

Teiste teenistujate kontaktandmed on kätte saadavad Kohtla-Järve linna ametlikul veebilehel. Teenistujad on kättesaadavad telefoni ja e-posti teel.

Vastuvõtule on lubatud erandkorras ainult neid isikud kes on end eelnevalt vastuvõtule registreerinud.  

 

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu istung 27. augustil 2020. a

Kohtla-Järve Linnavolikogu korraline istung toimus 27. augustil 2020. a. Päevakorras oli üheksa küsimust.

Toimunud volikogu istungil kiideti heaks Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava 2020-2024. Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava on maakonna arengustrateegia lisa, mis kirjeldab nelja-aastases perspektiivis maakonna arengustrateegia elluviimiseks kavandatud konkreetseid tegevusi, nende ajalist mõõdet, rahalist kulu ning rahastamisallikaid.

Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 suunati teisele lugemisele.
Muudeti Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. septembri 2015. a määruse nr 75 „Kohtla-Järve linna põhimäärus". Määruse muutmise eesmärgiks on täiendada linna põhimäärust normiga, mille alusel volikogu kehtestab määruse, mis reguleerib linna tunnustuste avaldamist.

Kehtestati Kohtla-Järve Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis ning delegeeriti Kohtla-Järve Linnavalitsusele vastavalt töövajadusele muudatuste tegemine linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisus Kohtla-Järve Linnavolikogu poolt kehtestatud palgafondi piires.
Võeti vastu määrus nr 76 „Jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord". Määruse eesmärgiks on reguleerida Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil avalike ülesannete täitmiseks jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ja jälgimisseadmestiku abil kogutud andmete töötlemise alused ning jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord.

Võeti vastu määrus nr 77 „Kohtla-Järve jäätmehoolduseeskiri". Eeskiri määrab kindlaks jäätmehoolduse korra, ehitus-, remondi- ja lammutustöödel tekkivate jäätmete ning tervishoiu, hooldus- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkivate jäätmete käitlemise korra Kohtla-Järve haldusterritooriumil ja on kohustuslik kõikidele juriidilistele ning füüsilistele isikutele.

Otsustati lubada Kohtla-Järve Linnavalitsusel võõrandada avaliku enampakkumise korras kinnistu aadressil Kuu tn 3 (kinnistusraamatu registriosa number 15464850)  alghinnaga 1 900  eurot ning kinnistu aadressil Ülase tn 13 (kinnistusraamatu registriosa number 2847507) alghinnaga 8 000 eurot.

Teiste küsimuste hulgas muudeti Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni koosseisu.


Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei
 


Kohtla-Järve linn - 75


Kontaktid


Kohtla-Järve Linnavalitsus
Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395

Tel. 337 8500 
faks 337 8503 
linnavalitsus[a]kjlv.ee
Registrikood: 75001017
 

Avatud:
E., T., K., N.:
 kell 8.00-17.00
R.:  kell 8.00-15.45

 


Linnavalitsuse teenistujad

Linnavolikogu liikmed 

Tähtsad telefoninumbrid


Teede ja tänavate hooldus
OÜ N&V dispetšer
Tel. 336 6730 
Mob. 518 9707 (ööpäevaringselt)

 

Tänavavalgustuse rikke telefon
Tel. 663 5788