16.09.20

Kohtla-Järve Linnavalitsuse teenistujate vastuvõtt alates 18. maist 2020. a

Kohtla-Järve Linnavalitsuses toimub elanike vastuvõtt ainult eelregistreerimisega telefoni või e-posti teel.
Linnapea Ljudmila  Jantšenko ja abilinnapea Deniss Veršinini vastuvõtule registreerimiseks palume eelnevalt helistada 337 8500.
Tasuta õigusnõustamise registreerimiseks palume helistada 337 8500.
Rahvastikuregistri vastuvõtule võib registreerida tel 337 8610.
Teiste teenistujate kontaktandmed on kätte saadavad Kohtla-Järve linna ametlikul veebilehel.

Vastuvõtule on lubatud erandkorras ainult neid isikud kes on end eelnevalt vastuvõtule registreerinud.  

LP. VASTSÜNDINU LAPSEVANEM!

Suveniir-kingituste väljaandmine lastele, kes on sündinud perioodil alates 01.11.2019. a. kuni 01.06.2020. a. toimub aadressil Keskallee 19 (linnavalitsuse hoone) ainult eelregistreerimisega telefoni teel 337 8520.
 

Oru linnaosas ridagaraažidele koha-aadresside muutmise EELTEADE

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Kohtla-Järve Linnavalitsus, et kavatseb aadressiandmete korrastamise eesmärgil Kohtla-Järve linnas Oru linnaosas asuvate ridagaraažidel (aadressiga Briketi tn 27/1, Briketi tn 27/2, Briketi tn 27/4, Briketi tn 27/5, Briketi tn 27/6, Briketi tn 29/1, Briketi tn 29/2 ja Briketi tn 29/3) koha-aadressid muuta.

Palume kõigil nimetatud garaaže puudutavatel isikutel esitada oma kirjalikku arvamusi kuni 21. augustini 2020. a e-posti teel: linnavalitsus@kjlv.ee või  alexandra.muttanen@kjlv.ee

 

EELNÕU
KOHTLA-JÄRVE  LINNAVALITSUS
K O R R A L D U S

Oru linnaosas riidagaraažidel
koha-aadresside muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015. a määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem" §  17 lõike 1 kohaselt määratakse hoonele ainult üks koha-aadress, mis peab olema kooskõlas maaüksuse koha-aadressiga.
Aadressiandmete korrastamise käigus selgus, et Sompa linnaosas olevad garaažiboksid aadressiga Briketi tn 27/1, Briketi tn 27/2, Briketi tn 27/4, Briketi tn 27/5, Briketi tn 27/6, Briketi tn 29/1, Briketi tn 29/2 ja Briketi tn 29/3 ei vasta ülaltoodud nõudele, kuna nimetatud objektid asuvad teiste aadressidega maaüksustel.
Lähtudes ülaltoodus ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, ruumiandmete seaduse § 54 lõike 1, § 55 lõike 1 ja § 57 lõike 1 punkti 2 alusel Kohtla-Järve Linnavalitsus

o t s u s t a b :

1. Muuta Oru linnaosas asuvate riidagaraažidel koha-aadressid vastavalt lisadel 1 ja 2.

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teadasaamise päevast arvates vaide esitamisega Kohtla-Järve Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse esitamisega Tartu Halduskohtule Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

 


Kontaktid


Kohtla-Järve Linnavalitsus
Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395

Tel. 337 8500 
faks 337 8503 
linnavalitsus[a]kjlv.ee
Registrikood: 75001017
 

Avatud:
E., T., K., N.:
 kell 8.00-17.00
R.:  kell 8.00-15.45

 


Linnavalitsuse teenistujad

Linnavolikogu liikmed 

Tähtsad telefoninumbrid


Teede ja tänavate hooldus
OÜ N&V dispetšer
Tel. 336 6730 
Mob. 5189707 (ööpäevaringselt)

 

Tänavavalgustuse rikke telefon
Tel. 663 5788