20.04.23

Linnavara võõrandamine

Linnavaraks on linnale kuuluv kinnis- ja vallasvara ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused, sh avalikuks otstarbeks kasutatav vara, mis oma ühiskondliku olemuse tõttu on kasutatav igaühe poolt (kohalikud maanteed, tänavad, platsid, pargid, jne).

Linnavara kasutajaks võib olla ka kolmas isik, kasutajad on kohustatud nende kasutusse antud linnavara majandama heaperemehelikult ning tagama linnavara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise.

Linnavalitsus sõlmib vara majandamisega seotud kommunaalteenuste osutamise lepingud (elektri-, sooja-, veevarustus-, valve-, prügiveo, puhastus-, tehnosüsteemide hoolduslepingud jms).

Õigusaktid: Linnavara valitsemise kord

 

Enampakkumise kuulutused

Kohtla-Järve Linnavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras järgmised...

Kohtla-Järve Linnavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras mitu objekti

Kohtla-Järve Linnavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras järgmised...

Ruumide rendile andmise alghind on 2,5 eur/m2. Enampakkumine toimub 23. mail 2024. a kell...
Peamised rendile andmise tingimused on: rentnikul puuduvad võlgnevused; esmane leping...
Peamised rendile andmise tingimused on: kasutada saunahoonet vastavalt selle sihtotstarbele;...
Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile avaliku kirjaliku enampakkumise teel mitteeluruumid...

Enampakkumise teade „Jaaniku 2 rent“

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile avaliku kirjaliku enampakkumise teel mitteeluruumid...

Enampakkumine toimub 20. aprillil 2023 kell 10:00 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskallee...

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumise

Enampakkumine toimub 20. aprillil 2023 kell 10:00 Kohtla-Järve Linnavolikogu saalis (Keskallee...

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile avaliku kirjaliku enampakkumise teel: ruumid...

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile avaliku kirjaliku enampakkumise teel:

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile avaliku kirjaliku enampakkumise teel: ruumid...

1) Ahtme mnt 16 kinnistu (registriosa nr 2853307, katastritunnus 32204:001:0030, pindala 21...

Kohtla-Järve Linnavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras järgmised objektid:

1) Ahtme mnt 16 kinnistu (registriosa nr 2853307, katastritunnus 32204:001:0030, pindala 21...

1) Kohtla-Järve linna Järve linnaosas kinnistu aadressil Tehase 8, registriosa number...

Kohtla-Järve Linnavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras järgmised objektid:

1) Kohtla-Järve linna Järve linnaosas kinnistu aadressil Tehase 8, registriosa number...

Lisa 1 Enampakkumine toimub 16. juuni 2022.a. kell 10.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu...

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumise

Lisa 1 Enampakkumine toimub 16. juuni 2022.a. kell 10.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu...

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumise ...

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumise

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumise ...

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumise (...

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumise

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumise (...

Kohtla-Järve Linnavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras järgmised...

Kohtla-Järve Linnavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras järgmised objektid:

Kohtla-Järve Linnavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras järgmised...

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumise (...

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumise

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja korteriomandite võõrandamise avaliku enampakkumise (...

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja korteriomandite, mitteeluruumide võõrandamise...

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja korteriomandite, mitteeluruumide võõrandamise avaliku enampakkumise

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja korteriomandite, mitteeluruumide võõrandamise...

Kontakt


Linnavara vanemspetsialist
Erika Ilus
5886 8541
erika.ilus@kjlv.ee

Kokkuleppel
kab 213