Ревизионная комиссия


Светлана Владимирова - председатель
Эне Крузман – заместитель
Раиса Баженова

Протоколы - Valige - Protokoll -> Revisjonikomisjoni protokoll -> Otsi

Программа 2021

Программа 2020

Программа 2019

Рабочие планы 2018

Отчеты 2019

Отчеты 2018

 

Собрание и повестка дня:

Совместное собрание  ревизионной комиссии и бюджетной комиссии Кохтла-Ярвеского Городсокого Собрания состоится 14 сентября 2021 года в 14:00 электронно в приложении Zoom.
 
Повестка дня на эстонском языке: 
 
1. Linna eelarve täitmisega seotud küsimused. Lühianalüüs.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
2. Korteriühistutele raha eraldamine linna eelarvest teede remondiks.
Ettekandja: abilinnapea Deniss Veršinin.
3. Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine.
Ettekandjad: abilinnapea Niina Aleksejeva.
4. Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus.
Ettekandja: linnasekretär Anna Generalova. 
5. Kohtla-Järve linna jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine. 
Ettekandja: linnasekretär Anna Generalova.
6. Eesti Vabariigi omandis oleva Lehe tn 7a kinnistu osa Kohtla-Järve linna omandisse taotlemine. 
Ettekandja: abilinnapea Vitali Borodin.