Заседания и проекты решений


Плановые заседания Городского Собрания проводятся в последний четверг каждого месяца в 15 часов. В июле заседания не проводятся. Если день планового заседания выпадает на государственный праздник или есть необходимость перенести время заседания, председатель Городского Собрания назначает другое время и информирует об изменениях на предварительном заседании.

Протоколы - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll  -> Otsi

Прямые трансляции заседаний Городского Собрания


XVI заседание XX созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 30 июнья 2022 года в 12:00 в зале заседаний горсобрания, Kескаллее 19.

 
Проект повестки дня на эстонском языке:
 
 

1. Kohtla-Järve Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.

Ettekandja: linnapea Toomas Nael.

2. Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. veebruari 2016. a määruse nr 101 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine" muutmine.

Ettekandja: sotsiaalteenistuse abilinnapea Evelyn Danilov.

3. Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.

Ettekandja: linnapea Toomas Nael.

4. Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine.

Ettekandja: linnapea Toomas Nael.

 
 
 
XV заседание XX созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве
Заседание состоится 30 июнья 2022 года в 15:00 в зале заседаний горсобрания, Kескаллее 19.
 
Проект повестки дня на эстонском языке:
 
1. Kohtla-Järve linna 2021. aasta konsolideeritud majadusaasta aruande kinnitamine.
Ettekandja: finantsteenistuse abilinnapea Ljudmila Jantšenko.
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Jaanek Pahka.
2. Kohtla-Järve linna 2022. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine.
Ettekandja: finantsteenistuse abilinnapea Ljudmila Jantšenko.
Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Daniil Starodubtsev.
3. Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2026 vastuvõtmine. I lugemine.
Ettekandja: finantsteenistuse abilinnapea Ljudmila Jantšenko.
Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Daniil Starodubtsev.
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine.
Ettekandja: hariduse- ja kultuurikomisjoni esimees Svetlana Vladimirova.
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. septembri 2018. a määruse nr 24 "Kohtla-Järve Linnavolikogu töökord" muutmine.
Ettekandja: volikogu liige Jaanek Pahka.
6. Kohtla-Järve linna lemmikloomade registri põhimäärus.
Ettekandja: linnapea Toomas Nael.
Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Deniss Veršinin.
Kaasettekandja: keskkonna peaspetsialist Kersti Juuse.
7. Koerte ja kasside pidamise eeskiri.
Ettekandja: linnapea Toomas Nael.
Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Deniss Veršinin.
Kaasettekandja: keskkonna peaspetsialist Kersti Juuse.
8. Kohtla-Järve Linnavolikogu 19. detsembri 2019. a määruse nr 64 "Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend" muutmine.
Ettekandja: linnasekretär Anna Generalova.
9. Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine.
Ettekandja: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Eduard Odinets.
Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Anton Dijev.
10. Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine.
Ettekandja: volikogu liige Jaanek Pahka.
Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Anton Dijev.
11. Kohtla-Järve Linnas kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamine.
Ettekandja: linnapea Toomas Nael.
Kaasettekandja: linnaarhitekt Rita Burenkova.
12. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Kalevi tn 39 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine.
Ettekandja: linnapea Toomas Nael.
Kaasettekandja: linnaarhitekt Rita Burenkova. 
 
 

Проекты правовых актов на эстонском языке