Istungid, eelnõud


Volikogu korralised istungid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 15.00. Juulis korralisi istungeid ei toimu. Kui istungi toimumise päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta istungi toimumise aega, määrab volikogu esimees istungi toimumise teistsuguse aja ning informeerib istungi teistsugusest ajast volikogu eelneval istungil.

Protokollid - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll -> Otsi

Volikogu istungite otseülekanded   

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu XIII istung

Istung toimub 28. aprillil k.a kell 15:00 linnavolikogu istungite saalis.
 
Päevakorra kavand:
 
1. Arenguteenistuse abilinnapeale umbusalduse avaldamine.
Ettekandja: volikogu liige Jaanek Pahka.
Kaasettekandja: arenguteenistuse abilinnapea Riina Ivanova.
2. Endisele Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmele Viive Keskküla hüvituse maksmine.
Ettekandja: linnapea Toomas Nael.
3. Endisele Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmele Niina Aleksejeva hüvituse maksmine.
Ettekandja: linnapea Toomas Nael.
4. Endisele Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmele Deniss Veršinin hüvituse maksmine.
Ettekandja: linnapea Toomas Nael.
5. Kohtla-Järve Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
Ettekandja: linnapea Toomas Nael.
 
 
 
 

Eelnõud

Kohtla-Järve Linnavolikogu XIX koosseisu IX istungi eelnõud

Istung toimub 28. märtsil k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Liiklusseaduses sätestatud küsimuste lahendamise volitamine.
2. Kohtla-Järve Linnavolikogu määruste muutmine.
3. Kohtla-Järve linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse.
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu ajutise komisjoni moodustamine.
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutmine.