28.11.22

Algatatud detailplaneeringud


- Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas Järveküla tee 69 kinnistu ja Kalevi tn 3 kinnistu osa detailplaneeringu lähteseisukohtade avalikust väljapanekust

Täiendav info

 

- Sompa linnaosas Ülase tänava kergliiklustee rajamise maa-ala detailplaneeringu algatamine

Täiendav info

 

- Järve linnaosas Katse tn 2 kinnistu osa, Katse haljasala P1 kinnistu ja piirnevate Katse ja Outokumpu tänavate lõikude  detailplaneering

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 28. juuli 2020.a korraldusega nr 395 on algatatud Järve linnaosas Katse tn 2 kinnistu osa, Katse haljasala P1 kinnistu ja piirnevate Katse ja Outokumpu tänavate lõikude  detailplaneering. 

Täiendav info

 

- Ahtme linnaosas Ahtme maantee L7 alale detailplaneering
Kohtla-Järve Linnavalitsuse Kohtla-Järve Linnavalitsuse  28. juuni 2022.a korraldusega nr 403 on  algatatud Ahtme linnaosas Ahtme maantee L7 alale detailplaneering ning jäetud algatamata  keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Täiendav info

 

- Järve linnaosas Järveküla tee 35 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. märtsi 2022.a otsusega nr 34 algatatud Järve linnaosas Järveküla tee 35 kinnistu ja lähiala detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hinnang. 

Täiendav info

 

- Järve linnaosas Järveküla tee 69 kinnistu ja Kalevi tn 3 kinnistuosa ja lähiala detailplaneering
Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. augusti 2021.a otsusega nr 107 algatati Järve linnaosas Järveküla tee 69 kinnistu ja Kalevi tn 3 kinnistu osa ning lähiala detailplaneering ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hinnang. 

Täiendav info

 

- Järve linnaosas Järveküla tee lõik 15 ja Järveküla tee 79a kinnistuosa ja lähiala detailplaneering
Kohtla-Järve Linnavalitsuse Kohtla-Järve Linnavalitsuse  28. juuni 2022.a korraldusega nr 402 on  algatatud Järve linnaosas Järvekõla tee lõik 15 ja Järveküla tee 79a kinnistu osa detailplaneering ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Täiendav info