« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. aprilli 2019. a istung

Neljapäeval, 25. aprillil toimunud istungil otsustati omandada tasuta Osaühingus JÄRVE BIOPUHASTUS Lüganuse vallale kuuluvast osast osa nimiväärtusega 26 630,00 eurot.

Euroopa Parlamendi valimisteks moodustati kaheksa jaoskonnakomisjoni ning nimetati komisjonide esimehed ja liikmed.

Nimetati alates 1. septembrist 2019. a Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium ümber Kohtla-Järve Ahtme Põhikooliks ning Kohtla-Järve Järve Gümnaasium nimetati ümber Kohtla-Järve Järve Kooliks.

Võeti vastu määrus nr 49 „Kohtla-Järve linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri" ja määrus nr 50 „Kohtla-Järve linna jäätmevaldajate registri põhimäärus".

Otsustati loobuda Eesti Vabariigi kasuks Kohtla-Järve linnas, Ahtme linnaosas asuvast aadressil Sõpruse tn 10-10 ühisomandist.

Teiste küsimuste hulgas muudeti noorsoo- ja spordikomisjoni koosseisu ning kuulati ära eelarvekomisjoni esimehe aruanne komisjoni tööst.

    Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei
 


Kontaktid


Kohtla-Järve Linnavalitsus
Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395

Tel. 337 8500 
faks 337 8503 
linnavalitsus[a]kjlv.ee

Avatud:
E., T., K., N.:
 kell 8.00-17.00
R.:  kell 8.00-15.45

 


Linnavalitsuse teenistujad

Linnavolikogu liikmed 

Tähtsad telefoninumbrid


Teede ja tänavate hooldus
OÜ N&V dispetšer
Tel. 336 6730 
Mob. 5189707 (ööpäevaringselt)

 

Tänavavalgustuse rikke telefon
Tel. 663 5788