Бюджетная комиссия


Даниил Стародубцев - председатель
Раиса Варес – заместитель
Виктор Андреев
Арне Берендсен
Валентина Кутузова

 

Протоколы - Valige - Protokoll -> Eelarvekomisjoni protokoll -> Otsi

Программа 2021

Программа 2020

Программа 2019

Отчет октябрь 2020 – ноябрь 2021

Отчеты 2019

Отчеты 2018

Собрание и повестка дня:

Собрание бюджетной комиссии Кохтла-Ярвеского Городского собрания состоится 19 января 2022 года в 15:00 в здании Кохтла-Ярвеского Городского управления.
 
Повестка дня на эстонском языке:
 
1. 2022. aasta eelarve. I lugemiseks ettevalmistamine, ideede jagamine ja ettepanekute vajaduse tegemise arutlemine.  
 
2. 2022.aasta komisjoni töökava lõplik arutlemine ja kinnitamine.
 
3. EELNÕU. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. septembri 2015. a määruse nr 75 „Kohtla-Järve linna põhimäärus" muutmine. 
 
4. EELNÕU. Kohtla-Järve Linnavolikogu 19. veebruari 2014. a määruse nr 20 „Kohtla-Järve linna avalikel bussiliinidel sõidusoodustuste saamise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine.
 
5. EENÕU. Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. septembri 2018. a määruse nr 24 „Kohtla-Järve Linnavolikogu töökord" muutmine. 
 
6. Ülesolevates punktides mainitud küsimustele komisjoni seisukoha vormistamine eestseisuse koosolekul väljendamiseks.
 
7. Muud relevantsed küsimused nende tekitamisel koosoleku käigus.