Ametlike kohanimede määramine


Vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. aprilli 2021. a määrusele nr 87 „Kohanime määramise kord" § 2 avalikustab linnavalitsuse pädev teenistuja kohanime määramise korralduse eelnõu linna veebilehel vähemalt 15 kalendripäeva enne kohanime määramist, kus on toodud nimeobjekti kirjeldus ja muu vajalik informatsioon ning ettepanekute esitamise tähtaeg. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel.

Kõik Kohtla-Järve ametlikud kohanimed on kättesaadavad riiklikust kohanimeregistrist

Liikluspinna Luha põik ruumikuju muutmine ning uuele liikluspinnale kohanimi Viru-Geoloogia tänav määramine

Kohtla-Järve linnas asuv liikluspind Luha põik ei vasta seaduses toodud nõuetele kuna koosneb mitmest teeharust, mis visuaalselt on tajutavad eraldi objektidena ning hoonete numeratsioon Luha põigu järgi on ebaloogiline, mis tekitab segadust. Seega oleks otstarbekas pigem määrata kaks erinevat liikluspinda.

  1. Eelnõu Viru-Geoloogia tänav.docx
  2. Eelnõu Viru-Geoloogia tänav Lisa 2.docx
  3. Eelnõu Viru-Geoloogia tänav Lisa 2.docx

Eelnõu kohta on võimalus esitada kirjalikke põhjendatud vastuväiteid või ettepanekuid kuni 29. maini 2021. a. aadressil Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, Kohtla-Järve linn, 30322 Ida-Viru maakond või e-posti teel: linnavalitsus@kjlv.ee või aleksandra.ross@kjlv.ee


Kontakt


Infotöötluse vanemspetsialist
Aleksandra Ross
337 8614
aleksandra.ross[a]kjlv.ee
E:13.00-16.30,
N: 9.00-11:30
kab 707