Täisealisele isikule eestkostja määramine


Eesti Rahvastikuregistri järgselt Kohtla-Järve linna elanikele eestkoste seadmiseks ja eestkostja määramiseks avalduste edastamine kohtule.

Tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot Rahandusministeeriumi arvelduskontole. Maksete tegemisel märkida selgituse lahtrisse täpne toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse (nt. Mari Ivanova ik 44325780000 eestkoste kohtumenetluse toimingute eest)

Eestkoste seatakse piiratud teovõimega isiku vara, õiguste ja huvide kaitseks. 

Eestkostja on piiratud teovõimega isiku seaduslik esindaja, kes on kohustatud piiratud teovõimega isikut ülal pidama ja tema eest hoolitsema.

Isikule eestkostja määramisel kaasatakse protsessi eestkosteasutus. Kohtla-Järve linna elanike puhul on selleks Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Juhul kui eestkostet vajaval isikul puuduvad kohtule avalduse esitamise õigusega isikud (täisealised lapsed, vanemad, kooselav abikaasa), pöördub avaldusega kohtusse eestkosteasutus ehk Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Kohtule esitamiseks vajalikud andmed, kellele tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus (otsuse olemasolul);
  • võimalusel arstlik dokument tervisliku seisundi kirjeldusega;
  • avaldus (vabas vormis);
  • eestkostjaks määratava isiku kirjalik nõusolek;
  • tulevase eestkostetava isikut tõendava dokumendi koopia;
  • tulevase eestkostja isikut tõendava dokumendi koopia;

Täisealisele isikule eestkostja määramise avalduses märgitakse:

  • kuidas isikule eestkostja määramine puudutab eestkostja huve;
  • asjaolud, mis kinnitavad, et isik ei saa vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu aru oma tegude tähendusest ega suuda neid juhtida;
  • soovitava eestkostja isik ja tema kirjalik nõusolek;
  • piiratud teovõimega isiku arvamus talle eestkostja määramise ning eestkostja isiku kohta (kui tema vaimne seisund seda võimaldab).

Õigusaktid

 

Kontakt


Eeskoste  peaspetsialist: 
Kerli Peenema
5860 5589
kerli.peenema[a]kjlv.ee
kaб 302
Kokkuleppel