Хозяйственная комиссия


Виктория Цвентарная – председатель
Марк Фёдоров – заместитель
Валерий Корб
Вячеслав Станкевич
Юлия Леонтьева
Владимир Эвве
Керсти Юусе
Елена Нечаева 
Юлия Кропачёва
Татьяна Саутнер

 

Протоколы - Valige - Protokoll -> Majanduskomisjoni protokoll -> Otsi

Программа 2021
Программа 2019
Рабочие планы 2018
Отчеты 2018

 

Собрание и повестка дня:

Собрание хозяйственной комиссии Кохтла-Ярвеского Городского собрания состоится 21 сентября 2021 года в 14:00 в электронной среде Zoom.

Повестка дня на эстонском языке:

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu  „Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 vastuvõtmine" läbivaatamine.
Ettekandja: finantsteenistuse abilinnapea Viive Keskküla.
 
2. Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse eelnõu  „Kohtla-Järve linna jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine" läbivaatamine. 
Ettekandja: linnasekretär Anna Generalova.
 
3. Majanduskomisjoni töö aastaruande  läbivaatamine ja uue töökava koostamiseks ettepanekute tegemine. 
 
4. Muud küsimused.