Ametlike kohanimede määramine


Vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. aprilli 2021. a määrusele nr 87 „Kohanime määramise kord" § 2 avalikustab linnavalitsuse pädev teenistuja kohanime määramise korralduse eelnõu linna veebilehel vähemalt 15 kalendripäeva enne kohanime määramist, kus on toodud nimeobjekti kirjeldus ja muu vajalik informatsioon ning ettepanekute esitamise tähtaeg. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel.

Kõik Kohtla-Järve ametlikud kohanimed on kättesaadavad riiklikust kohanimeregistrist

Liikluspindade kohanimede ning ruumikujude määramine

Kohtla-Järve linnas on Kauba tänava järgi adresseeritud sellest üle 400 meetri eemal asuvaid maaüksusi. Sel juhul soovitatav on määrata nii pikale juurdepääsule juba eraldi liikluspinna nimi. Sama probleem on ka Kauba tn 5 ja Kauba tn 5a maaüksustel.

1. Eelnõu Kauba.docx
2. Lisa Kauba.docx

Eelnõu kohta on võimalus esitada kirjalikke põhjendatud vastuväiteid või ettepanekuid kuni 12. detsembrini 2021. a. aadressil Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, Kohtla-Järve linn, 30322 Ida-Viru maakond või e-posti teel: linnavalitsus@kjlv.ee või aleksandra.ross@kjlv.ee
 


Kontakt


Infotöötluse vanemspetsialist
Aleksandra Ross
5384 2549
aleksandra.ross[a]kjlv.ee
E:13.00-16.30,
N: 9.00-11:30
kab 707