Программы развития города Кохтла-Ярве


 

Стратегия образования города Кохтла-Ярве на 2023–2035 г.


 

Стратегия устойчивого развития районов Йыхви и Кохтла-Ярве 2015-2020


 

Стратегия развития социальной службы города Кохтла-Ярве в 2021-2026


Kohtla-Järve linna sotsiaalvaldkonna strateegia aastateks 2021-2026

 

Стратегия развития уезда Ида-Вирумаа


Maakonna arengustrateegia tegevuskava kinnitamine perioodiks 2020-2024:

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) üldkogu 12.06.2020. otsusega nr 6 on kinnitatud Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 ning esitatud heaks kiitmiseks maakonna kohalike omavalitsuste volikogudele.

Maakonna arengustrateegia tegevuskava koostamine perioodiks 2020-2024:

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) 27.03.2020 juhatuse otsusega nr 5 kiideti heaks ning suunati avalikule väljapanekule Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 eelnõu.
* IVOL 27.03.2020 juhatuse otsus nr 5
* Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 eelnõu

Uue tegevuskava eelnõu avalik väljapanek toimub IVOL veebilehel https://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia ja maakonna omavalitsuste veebilehtedel kuni 31.05.2020

Ettepanekud palutakse esitada e-posti aadressil ivol@ivol.ee hiljemalt 31.05.2020.

Утверждена стратегия развития Ида-Вирумаа на 2019-2030 + и план действий на 2019-2023 года:

  • Волостное Собрание Алутагузе 20.12.2018. постановление nr 84,
  • Волостное Собрание Йыхви 20.12.2018. постановление nr 44,
  • Волостное Собрание Люганузе 19.12.2018. постановление nr 48,
  • Волостное Собрание Тойла 19.12.2018. постановление nr 54,
  • Городское Собрание Кохтла-Ярве 19.12.2018. постановление nr 39,
  • Городское Собрание Нарва-Йыэсуу 19.12.2018. постановление nr 50,
  • Городское Собрание Силламяэ 20.12.2018. постановление nr 25,
  • Городское Собрание Нарвы 20.12.2018. постановление nr 22

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+

Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2019-2023 

Дополнительная информация Ida-Virumaa Omavalitsuste liidu kodulehel.