Istungid, eelnõud


Volikogu korralised istungid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 15.00. Juulis korralisi istungeid ei toimu. Kui istungi toimumise päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta istungi toimumise aega, määrab volikogu esimees istungi toimumise teistsuguse aja ning informeerib istungi teistsugusest ajast volikogu eelneval istungil.

Protokollid - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll -> Otsi

Volikogu istungite otseülekanded   

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu XIX istung

Erakorraline istung toimub 15. septembril k.a kell 15:00 linnavolikogu istungite saalis, Keskallee 19.
 
Päevakorra kavand:
1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35.  „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine.
Ettekandja: sotsiaalteenistuse abilinnapea Evelyn Danilov.
 
 
 
Eelnõud

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu VII istung