Eelarve ja majandusaasta aruanded


Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia

Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 

Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 vastuvõtmine

Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023

Eelarve 2021

Lühiülevaade Kohtla-Järve linna 2021. aasta eelarvest

Kohtla-Järve linna 2021. aasta eelarve

Kohtla-Järve linna 2021. aasta esimene lisaeelarve  

Eelarve 2020

Kohtla-Järve linna 2020. aasta eelarve

Kohtla-Järve linna 2020. aasta esimene lisaeelarve

Kohtla-Järve linna 2020. aasta teine lisaeelarve

Kohtla-Järve linna 2020. aasta kolmas lisaeelarve

Kohtla-Järve linna 2020. aasta neljas lisaeelarve

Aastaaruane 2020

Kohtla-Järve linna 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Majandusaasta_aruanne_2020 auditeeritud

Revisjonikomisjoni aruanne 2020 majandusaasta aruande kohta

Otsus_105

Otsus_105_lisa

Protokolliline otsus

 

Aastaaruane 2019

Kohtla-Järve linna 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019 Kohtla-Järve linn

Revisjonikomisjoni aruanne 2019 majandusaasta aruande kohta

Otsus 93

Otsuse 93 lisa

Protokolline otsus

 

Eelnõud

Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 vastuvõtmine

Lisa. Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2025

Seletuskiri Kohtla-Jarve Linnavolikogu määruse eelnou Kohtla-Jarve linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 vastuvotmine juurde 

Kohtla-Jarve_linna_eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 vastuvotmine. I lugemine

Lisa. Kohtla-Jarve linna  eelarvestrateegia aastateks 2022-2025

Seletuskiri Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu. Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2025  vastuvõtmine  juurde

Kohtla-Jarve linna 2021 aasta esimese lisaeelarve vastuvotmine

Seletuskiri Kohtla-Jarve Linnavolikogu maaruse eelnou Kohtla-Jarve linna 2021 2

Lisa 1. 2021 a lisaeelarve tulud

Lisa 2.  2021 ESIMENE LISAEELARVE LISAD

Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 vastuvõtmine

Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2023

Seletuskiri

Kohtla-Järve linna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine

Seletuskiri Kohtla-Järve linna 2021. aasta eelarve juurde

Lisa1 2021 eelarve vastuvõtmine I LUGEMINE

Lisa2 2021 eelarve vastuvõtmine I LUGEMINE

Kohtla-Järve linna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine II

Seletuskiri Kohtla-Järve linna 2021. aasta eelarve juurde II

Lisa1 2021 eelarve vastuvõtmine II LUGEMINE

Lisa2 2021 eelarve vastuvõtmine II LUGEMINE