Kohtla-Järve Linnavolikogu


Volikogu – omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse valla või linna hääleõiguslike elanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel.

Kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel on volikogu sõltumatu ning tegutseb ainult linnaelanike huvides ja nende nimel.

Volikogu töötab täiskoguna. Volikogu tööorganiteks on eestseisus, alatised ja ajutised komisjonid ning fraktsioonid. Volikogu töövorm on istung.

 

Viimased volikogu valimised toimusid 17. oktoobril 2021. a. Volikogu praeguses, XX koosseisus, on 25 liiget.

Kohtla-Järve Linnavolikogus on 6 alatist komisjoni:

1. revisjonikomisjon;
2. eelarvekomisjon;
3. haridus- ja kultuurikomisjon;
4. arengu- ja majanduskomisjon;
5. noorsoo- ja spordikomisjon;
6. sotsiaalkomisjon.

 

Volikogu asjaajamise korraldamise, majandusliku teenindamise, tema eestseisuse ja komisjonide töö tagab ametiasutus Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei.

Kantselei põhimäärus 

Kontakt


Kohtla-Järve Linnavolikogu
Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395
5744 6933 
volikogu[a]kjlv.ee
kab 215 (etteregistreerimisega)