Teemaplaneeringud


Ida-Viru maakonnaplaneeringut tapsustav teemaplaneering "Ida-Virumaa tehniline infrastruktuur"

Dokumendid  
Seletuskiri   PDF 0,4 MB
Ida Viru TI KSH aruanne   PDF 6,0 MB
Koondkaart   PDF 6,98 MB
Planeeritud objektide kaart   PDF 7,2 MB

Kohtla-Järve linna Järve, Ahtme, Kukruse ja Sompa linnaosade miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering

Dokumendid  
Teemaplaneeringu lähteandmete koond   PDF 0,4 MB
Teemaplaneeringu seletuskiri   PDF 3,0 MB
Teemaplaneeringu protsess   PDF 11,6 MB
Lisad   ZIP 9,6 MB
Joonised  
Järve   PDF 14,9 MB 
Ahtme   PDF 12,9 MB
Kukruse   PDF 5,0 MB
Sompa   PDF 5,4 MB

 


Rõdude remontimise abi

Kohtla-Järve Linnavalitsuse arenguteenistus annab teada, et on jätkunud töö, mis on suunatud miljööväärtuslikes hoonestusalades asuvate elamute fassaadide korrastamisele.

2014 aasta jooksul Muinsuskaitseamet teostas suure ja vajaliku töö, mis on abiks lagunevate maja rõdude remontimisel.

Muinsuskaitseametil on valminud uus restaureerimisjuhend, mis käsitleb stalinistlike majade rõdude hooldamist, seisukorra hindamist ja restaureerimist. Juhendis on antud ka näidissõlmed.

Stalinistlike majade rõdude restaureerimise juhend