10.11.23

Eelarve ja majandusaasta aruanded


Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia

Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia 2024-2027

Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia 2023-2026

Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia 2022-2025

Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia 2021-2024

Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia 2020-2023

Eelarve 2023

Kohtla-Järve linna 2023. aasta eelarve määrus

Kohtla-Järve linna 2023. aasta eelarve

Kohtla-Järve linna 2023. aasta eelarve seletuskiri

Lühiülevaade linna 2023. aasta eelarvest

Eelarve täitmine - I kvartal

Eelarve täitmine - II kvartal

Eelarve täitmine - III kvartal

Eelarve 2022

Kohtla-Järve linna 2022. aasta II lisaeelarve

Kohtla-Järve linna 2022. aasta I lisaeelarve

Kohtla-Järve linna 2022. aasta eelarve

Lühiülevaade Kohtla-Järve linna 2022. aasta eelarvest

Aastaaruane 2022

Kohtla-Järve linna 2022. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Eelarve 2021

Lühiülevaade Kohtla-Järve linna 2021. aasta eelarvest

Kohtla-Järve linna 2021. aasta eelarve

Kohtla-Järve linna 2021. aasta esimene lisaeelarve  

Kohtla-Järve linna 2021. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

Aastaaruane 2021

Kohtla-Järve linna 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Otsus 48

Eelarve 2020

Kohtla-Järve linna 2020. aasta eelarve

Kohtla-Järve linna 2020. aasta esimene lisaeelarve

Kohtla-Järve linna 2020. aasta teine lisaeelarve

Kohtla-Järve linna 2020. aasta kolmas lisaeelarve

Kohtla-Järve linna 2020. aasta neljas lisaeelarve

Aastaaruane 2020

Kohtla-Järve linna 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Majandusaasta_aruanne_2020 auditeeritud

Revisjonikomisjoni aruanne 2020 majandusaasta aruande kohta

Otsus_105

Otsus_105_lisa

Protokolliline otsus

Eelarve 2019

Kohtla-Järve linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Kohtla-Järve linna 2019. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Kohtla-Järve linna 2019. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

Kohtla-Järve linna 2019. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine

Aastaaruane 2019

Kohtla-Järve linna 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019 Kohtla-Järve linn

Revisjonikomisjoni aruanne 2019 majandusaasta aruande kohta

Otsus 93

Otsuse 93 lisa

Protokolline otsus