Kohtla-Järve arengukavad


 

Kohtla-Järve linna Haridusstrateegia 2023–2035


Lisa 1. Rahvastik.pdf 
Lisa 2. Alusharidus.pdf 
Lisa 3. Uldharidus.pdf 
Lisa 4. Huviharidus.pdf 
Lisa 5. Taiskasvanuharidus.pdf 
Lisa 6. Pedagoogid_ja_tugispetsialistid.pdf 
Lisa 7. Finantseerimine_ja_kinnisvara.pdf
Lisa 8. Dokumendianaluus.pdf 

 

Jõhvi ja Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2015-2020


 

Kohtla-Järve linna sotsiaalvaldkonna strateegia aastateks 2021-2026


Kohtla-Järve linna sotsiaalvaldkonna strateegia aastateks 2021-2026

Maakonna arengustrateegia


Maakonna arengustrateegia tegevuskava kinnitamine perioodiks 2020-2024:

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) üldkogu 12.06.2020. otsusega nr 6 on kinnitatud Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 ning esitatud heaks kiitmiseks maakonna kohalike omavalitsuste volikogudele.

Maakonna arengustrateegia tegevuskava koostamine perioodiks 2020-2024:

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) 27.03.2020 juhatuse otsusega nr 5 kiideti heaks ning suunati avalikule väljapanekule Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 eelnõu.
* IVOL 27.03.2020 juhatuse otsus nr 5
* Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 eelnõu

Uue tegevuskava eelnõu avalik väljapanek toimub IVOL veebilehel https://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia ja maakonna omavalitsuste veebilehtedel kuni 31.05.2020

Ettepanekud palutakse esitada e-posti aadressil ivol@ivol.ee hiljemalt 31.05.2020.
 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava 2019-2023 on heaks kiidetud:

  • Alutaguse Vallavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 84,
  • Jõhvi Vallavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 44,
  • Lüganuse Vallavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 48,
  • Toila Vallavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 54,
  • Kohtla-Järve Linnavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 39,
  • Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 50,
  • Sillamäe Linnavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 25,
  • Narva Linnavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 22

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+

Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2019-2023 

Täiendav info Ida-Virumaa Omavalitsuste liidu kodulehel.