Kohtla-Järve arengukavad


 

Jõhvi ja Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2015-2020


 

Kohtla-Järve linna sotsiaalvaldkonna strateegia aastateks 2021-2026


Kohtla-Järve linna sotsiaalvaldkonna strateegia aastateks 2021-2026 (Projekt)
Kõik ettepanekud Kohtla-Järve linna sotsiaalvaldkonna strateegia kohta on väga oodatud, sest mida enam laekub tagasisidet, seda rakenduslikum on strateegia ning seda rohkem vastab ühiskonna ootustele! Linnavalitsus ootab võimalikult konkreetseid ettepanekuid 27. augustiks 2021. a e-postile niina.aleksejeva@kjlv.ee.

Maakonna arengustrateegia


Maakonna arengustrateegia tegevuskava kinnitamine perioodiks 2020-2024:

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) üldkogu 12.06.2020. otsusega nr 6 on kinnitatud Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 ning esitatud heaks kiitmiseks maakonna kohalike omavalitsuste volikogudele.

Maakonna arengustrateegia tegevuskava koostamine perioodiks 2020-2024:

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) 27.03.2020 juhatuse otsusega nr 5 kiideti heaks ning suunati avalikule väljapanekule Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 eelnõu.
* IVOL 27.03.2020 juhatuse otsus nr 5
* Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 eelnõu

Uue tegevuskava eelnõu avalik väljapanek toimub IVOL veebilehel https://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia ja maakonna omavalitsuste veebilehtedel kuni 31.05.2020

Ettepanekud palutakse esitada e-posti aadressil ivol@ivol.ee hiljemalt 31.05.2020.
 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava 2019-2023 on heaks kiidetud:

  • Alutaguse Vallavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 84,
  • Jõhvi Vallavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 44,
  • Lüganuse Vallavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 48,
  • Toila Vallavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 54,
  • Kohtla-Järve Linnavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 39,
  • Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 50,
  • Sillamäe Linnavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 25,
  • Narva Linnavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 22

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+

Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2019-2023 

Täiendav info Ida-Virumaa Omavalitsuste liidu kodulehel.